Voting

Trường THPT Đông Thành - Quảng Ninh thành lập năm nào?

1991

1992

1993

1994

1995

download


Open all | Close all
Tra cứu điểm thi tuyển sinh - THPT - HSG
Văn bằng chứng chỉ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh
Mạng giáo dục
Truyền hình Quảng Ninh
Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Báo Quảng Ninh

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 91
  • Tháng hiện tại: 91
  • Tổng lượt truy cập: 150148

Kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên học kì 1 năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 03/11/2014 13:51 - Người đăng bài viết: VŨ MINH NGỌC
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT ĐÔNG THÀNH
Số: KH/KTĐT
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                           Quảng Yên, ngày 20 tháng 9  năm 2014.
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA
HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2014-2015
 
Căn cứ:
    - Công văn số 1858/-TTr ngày 16/9/2009 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, về việc “Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục và giáo viên, từ năm học 2009-2010”;
    - Công văn số 1957/SGĐT- GDTrH ngày 12/8/2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 -2015”;
    - Công văn số 2291/SGĐT-TTr ngày 10/9/2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, về việc “Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015”
    - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THPT Đông Thành,
Trường THPT Đông Thành xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên năm học 2014-2015 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên
  1/ Mục đích:
    - Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên là để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục theo tinh thần chỉ thị 40 của Ban bí thư, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
    - Phát hiện, chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời những vi phạm hoặc thực hiện chưa nghiêm túc quy chế chuyên môn.
    - Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên trong năm học.
  2/ Yêu cầu:
    - Đánh giá đúng thực chất năng lực của những giáo viên được kiểm tra, động viên kịp thời những cố gắng của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
    - Xử lý đúng mức những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn.
II. Nội dung kiểm tra đánh giá:
   1 - Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của GV (đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng cuối năm học).
   2 - Đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Đánh giá về trình độ nghiệp vụ sư phạm: dự ít nhất là 2 tiết/GV (có 1 tiết dạy GAĐT), 1 tiết có thể trùng với giờ thao giảng, trong trường hợp chưa quyết định được việc xếp loại thì dự tiết thứ ba
    - Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn: Kiểm tra việc thực hiện chương trình; Kiểm tra các loại hồ sơ của giáo viên (Giáo viên có đủ các loại hồ sơ theo qui định tại công văn hướng dẫn số 2135/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26 tháng 7 năm 2011 của SGD&ĐT tỉnh Quảng Ninh V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2011-2012”); Đánh giá việc chấm - chữa bài cho HS, giúp đỡ HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi; Kiểm tra việc sử dụng, thực hành thiết bị thí nghiệm (với những bộ môn có thiết bị); Đánh giá công tác bồi dưỡng.
   - Đánh giá kết quả giảng dạy: qua thái độ chủ động, tích cực, sáng tạo tham gia vào bài học; việc tiếp thu bài và vận dụng thực hành của HS; kết quả khảo sát của người kiểm tra (nếu có)...
   - Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khác.
III/ Đánh giá, xếp loại giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ
1/ Đánh giá chung về trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên:
    - Nếu 2 tiết được xếp chung vào loại nào thì đánh giá giá chung xếp vào loại đó, nếu cách nhau hai bậc thì xếp loại chung vào giữa hai loại đó.
    - Trường hợp phải dự tiết thứ 3, cách xếp loại như sau:
    + Nếu trong 3 tiết có hai tiết xếp loại ngang nhau, tiết còn lại chỉ cao hơn hoặc thấp hơn một bậc thì thì xếp loại chung là loại của hai tiết kia.
    + Nếu trong 3 tiết có hai tiết xếp loại ngang nhau, tiết còn lại cao hơn hoặc thấp hơn hai bậc thì thì xếp loại chung là loại giữa hai loại đó.
    * Lưu ý: đánh giá giờ dạy không nên quá coi trọng việc truyền thụ kiến thức mà quan tâm hơn tới việc đổi mới PPDH (hướng vào đối tượng HS, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực tự học của HS)
2/Đánh giá việc thực hiện quy chế, quy định chuyên môn:
  2.1.Đánh giá việc thực hiện chương trình:
    - Tốt: có đầy đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định (công văn hướng dẫn số 2135/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26 tháng 7 năm 2011 của SGD&ĐT tỉnh Quảng Ninh V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2011-2012”) và có chất lượng tốt; thực hiện đủ và đúng tiến độ chương trình kế hoạch do tổ nhóm xây dựng đã được hiệu trưởng phê duyệt kể cả việc thực hành thí nghiệm, trừ trường hợp nhà trường chưa có đủ điều kiện; thực hiện nghiêm túc quy định về việc dạy thêm, học thêm.
    - Khá: có đầy đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định (công văn hướng dẫn số 2135/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26 tháng 7 năm 2011 của SGD&ĐT tỉnh Quảng Ninh V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2011-2012”) và có chất lượng khá; thực hiện đủ và đúng tiến độ chương trình kế hoạch do tổ nhóm xây dựng đã được hiệu trưởng phê duyệt kể cả việc thực hành thí nghiệm, trừ trường hợp nhà trường chưa có đủ điều kiện. Có thể thay đổi thứ tự một số bài dạy do yêu cầu khách quan nhưng không ảnh hưởng đến việc xây dựng kiến thức, kĩ năng cho học sinh; thực hiện đúng quy định về việc dạy thêm, học thêm.
    - Đạt yêu cầu: có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định; thực hiện đủ chương trình do tổ nhóm xây dựng đã được hiệu trưởng phê duyệt kể cả việc thực hành thí nghiệm, trừ trường hợp nhà trường chưa có đủ điều kiện.
    - Chưa đạt yêu cầu: chưa đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định; không dạy đủ lý thuyết và thực hành (trong khi có đủ điều kiện), có sai phạm trong việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.
  2.2.Đánh giá việc soạn giáo án, chuẩn bị bài:
Tốt: - Soạn đủ bài, đúng PPCT.
    - Từ 80% trở lên số GA có chất lượng: thể hiện được kế hoạch cụ thể làm việc trên lớp của thày và trò, phù hợp với loại bài dạy, nội dung bài dạy, có hệ thống câu hỏi gợi mở tốt.
Khá:
    - Soạn đủ bài, đúng PPCT
    - Từ 50% trở lên số GA có chất lượng: thể hiện được kế hoạch cụ thể làm việc trên lớp của thày và trò, phù hợp với loại bài dạy, nội dung bài dạy, có chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi mở.
Đạt yêu cầu:
    - Soạn đủ bài, đúng PPCT
    - Từ 50% trở lên số GA có chất lượng: thể hiện được kế hoạch cụ thể làm việc trên lớp của thày và trò.
Chưa đạt yêu cầu:
    - Soạn không đầy đủ hoặc không đúng PPCT (đã thống nhất trong tổ, nhóm)
    - Trên 50% số GA chỉ ghi tóm tắt nội dung bài dạy, không thể hiện được kế hoạch cụ thể làm việc của thày và trò.
  2.3. Đánh giá việc kiểm tra HS, chấm chữa bài, giúp HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi:
   - Tốt:
          + Nội dung kiểm tra phù hợp với chương trình; đổi mới kiểm tra, đánh giá.
          + Kiểm tra đủ số lần điểm quy định.
          + Chấm bài kịp thời, chữa bài chu đáo
          + Chấm chính xác, công bằng, đánh giá đúng trình độ HS.
   - Khá:
          + Nội dung kiểm tra phù hợp với chương trình; đổi mới kiểm tra, đánh giá.
          + Kiểm tra đủ số lần điểm quy định.
          + Chấm bài kịp thời, chữa bài còn sơ sài.
          + Chấm chính xác, công bằng.
   - Đạt yêu cầu:
          + Nội dung kiểm tra phù hợp với chương trình.
          + Kiểm tra đủ số lần điểm quy định.
          + Chấm bài kịp thời, nhưng chỉ chấm mà không chữa.
          + Chấm bài chưa bám sát biểu điểm chấm.
   - Chưa đạt yêu cầu: có một trong các biểu hiện sau đây:
          + Nội dung kiểm tra chưa phù hợp với yêu cầu chương trình.
          + Không kiểm tra đủ theo số lần điểm quy định.
          + Chấm không chính xác và không công bằng.
2.4. Đánh giá công tác thực hành thí nghiệm:
   - Tốt:
          + Tận dụng đồ dùng, thiết bị sẵn có của nhà trường và cố gắng tự tạo thêm đồ dùng dạy học để làm đủ thí nghiệm, thực hành theo yêu cầu của chương trình.
          + Đảm bảo an toàn trong thực hành, thí nghiệm.
   - Khá:
          + Tận dụng đồ dùng, thiết bị sẵn có của nhà trường để đảm bảo đầy đủ thí nghiệm, thực hành theo yêu cầu của chương trình (nếu có đủ thiết bị).
          + Đảm bảo an toàn trong thực hành, thí nghiệm.
    - Đạt yêu cầu:
          + Có ý thức sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị sẵn có của nhà trường để thực hiện phần lớn việc thí nghiệm thực hành theo yêu cầu của chương trình (trừ những thiết bị mới chưa được hướng dẫn sử dụng) 
          + Đảm bảo an toàn trong thực hành, thí nghiệm.
   - Chưa đạt yêu cầu:
          + Không thực hiện phần lớn việc thí nghiệm, thực hành theo yêu cầu của chương trình mặc dù nhà trường có trang bị.
          + Không đảm bảo an toàn trong thực hành, thí nghiệm.
  2.5. Đánh giá công tác bồi dưỡng:
   - Tốt: Thực hiện đầy đủ và có kết quả tốt chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch của các cấp quản lý; có chương trình tự học tự bồi dưỡng với nội dung thiết thực phục vụ chuyên môn có kết quả; có ý thức học hỏi đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.
   - Khá: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch của các cấp quản lý, đạt kết quả khá. Có ý thức học hỏi đồng nghiệp.
  - Đạt yêu cầu: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch của các cấp quản lý, kết quả đạt yêu cầu. Có ý thức học hỏi đồng nghiệp.
   - Chưa đạt yêu cầu: Không thực hiện đầy đủ chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch của các cấp quản lý, hoặc có thực hiện nhưng không đạt yêu cầu.
  2.6. Đánh giá chung việc thực hiện quy chế, quy định chuyên môn
    - Tốt: Các yêu cầu 2.1, 2.2, 2.3 đều đạt tốt; hai yêu cầu còn lại đạt khá trở lên.
    - Khá: Các yêu cầu 2.1, 2.2, 2.3 đều đạt khá trở lên, hai yêu cầu còn lại đạt yêu cầu trở lên.
    - Đạt yêu cầu: Các yêu cầu 2.1, 2.2, 2.3 đều đạt yêu cầu trở lên.
    - Chưa đạt yêu cầu: Một trong các yêu cầu 2.1, 2.2, 2.3 không đạt yêu cầu.
3. Đánh giá kết quả giảng dạy:
   - Tốt: + HS có thói quen, nền nếp tốt trong học tập: chủ động, sáng tạo, tham gia tích cực vào bài học; hầu hết HS nắm được bài thể hiện qua tiết học và vở ghi. Chất lượng học tập của HS có tiến bộ rõ rệt so với khi bắt đầu nhận lớp.
             + Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng của ngườikiểm tra: tỉ lệ bài kiểm tra có điểm từ TB trở lên đạt ít nhất 80%, trong đó số bài đạt điểm khá, giỏi từ 25% trở lên.
   - Khá:+ HS có tiến bộ so với khi bắt đầu nhận lớp. HS có thói quen, nền nếp khá trong học tập; đa số HS nắm được kiến thức kĩ năng thể hiện qua tiết học và vở ghi.
             + Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng của ngườikiểm tra: tỉ lệ bài kiểm tra có điểm từ TB trở lên đạt từ 70 đến dưới 80%, trong đó số bài đạt điểm khá, giỏi từ 15% trở lên.
-         Đạt yêu cầu: + HS còn hạn chế trong nền nếp học tập
                              + Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng của ngườikiểm tra: tỉ lệ bài kiểm tra có điểm từ TB trở lên đạt từ 60% đến dưới 70%, trong đó số bài đạt điểm khá, giỏi từ 5% trở lên.
-         Chưa đạt yêu cầu: không đạt mức nói trên.
4. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác:
   - Tốt: có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể; có nhiều sáng kiến, biện pháp tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn quan tâm đến giáo dục đạo đức cho HS trong mọi cơ hội.
   - Khá: Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể; có ý thức khắc phục khó khăn để thực hiện các công tác được giao có kết quả tương đối cao. Chú ý đến việc giáo dục đạo đức cho HS.
   - Đạt yêu cầu: làm đầy đủ các công tác được giao, kết quả bình thường hoặc tuy cố gắng nhưng do khó khăn khách quan nên kết quả còn hạn chế.
   - Chưa đạt yêu cầu: không thực hiện đầy đủ các công việc được giao hoặc có sai lầm trong việc thực hiện ảnh hưởng đến công việc hay uy tín của nhà trường.
5/ Đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ:
  5.1. Nguyên tắc đánh giá:
          - Xếp loại trên nguyên tắc tổng hợp, không lấy mặt nọ bù mặt kia. Nếu có mặt đạt tốt thì được ghi nhận và biểu dương, không lấy kết quả đó bù vào những mặt còn yếu.
          - GV được xếp loại nào thì cả hai nội dung 1 (trình độ nghiệp vụ sư phạm) và 2 (thực hiện quy chế chuyên môn) đều phải được xếp từ loại đó trở lên, riêng nội dung 3 (kết quả giảng dạy) và nội dung 4 (thực hiện các nhiệm vụ khác của GV) có thể thấp hơn một bậc.
  5.2. Xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ:
   Tốt: Nội dung 1 và 2 đều đạt tốt, nội dung 3, 4 đạt khá trở lên.
   Khá: Nội dung 1 và 2 đạt khá trở lên, nội dung 3,4 đạt yêu cầu trở lên.
   Đạt yêu cầu: Nội dung 1,2 đều đạt yêu cầu trở lên.
   Chưa đạt yêu cầu: Nội dung 1 hoặc 2 chưa đạt yêu cầu.
IV/ Triển khai thực hiện:
   1. Chuyên môn xây dựng kế hoạch chung của nhà trường và chỉ đạo thực hiện, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
2.     Thời gian kiểm tra:
           - Đợt 1 từ ngày 20/10-hết tháng 11/2014  (24 giáo viên)
           - Đợt 2 từ 1/3- hết tháng 3/2015.               (21 giáo viên)
 
3.     Yêu cầu:
           - Biên bản kiểm tra, phiếu dự giờ: giáo viên được phân công kiểm tra nhận tại Văn phòng (cô Duyên).
- Các GV được phân công kiểm tra phải hoàn tất hồ sơ và nộp về Hiệu phó chuyên môn (Thời gian nộp hồ sơ kiểm tra GV học kì I: 30/11/2014; kì II: 30/3/2015).
- Hồ sơ kiểm tra giáo viên cần được ghi đầy đủ thông tin trước khi nộp.
 
 
 
Nơi nhận:
-          Hiệu trưởng
-          Các P.Hiệu trưởng
-          Công đoàn trường
-          Các TTCM
-          Lưu VP
 
Người lập kế hoạch
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                         
 
 
                                                                                Nguyễn Thị Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tra cứu điểm thi

Trường học trực tuyến
Hệ thống quản lý nhà trường
Đổi mới kiểm tra đánh giá

Thư viện ảnh

Forum

Facebook

   

cong ty lam bang hieu alu tai tphcm thi cong lam bang hieu hop den gia re tai tphcm
thiet ke thi cong phong karaoke tai tphcm mua ban laptop cu gia re gia re tai tphcm ban dan piano tphcm

cong ty dich vu seo gia re

tong hop thong tin cong nghe moi nhat cong ty thiet ke web chuyen nghiep ban cho thue villa quan 2 cao cap ban camera nguỵ trang giá rẻ gia re may ao thun dong phuc tphcm hay chia sẻ cach cham soc con sau sinh tot nhat hay chia sẻ phuong phap cach day con cua nguoi nhat hay nhat huong dan cach lam dep tu nhien tot nhat ban ban chung cu tphcm gia re ban can ho gia re quan thu duc gia re phân phối chuyen cung cap camera gia re tai tphcm day Hoc phat am tieng anh chuan
xuong san xuat ban ghe da tai tphcm
bao phu nu Online
day hoc thiet ke web tphcm gia re tai tphcm du an can ho opal thu duc cong ty chuyen nhiet len vai tai tphcm cong ty van chuyen hang di canada gia re tai tphcm