Voting

Trường THPT Đông Thành - Quảng Ninh thành lập năm nào?

1991

1992

1993

1994

1995

download


Open all | Close all
Tra cứu điểm thi tuyển sinh - THPT - HSG
Văn bằng chứng chỉ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh
Mạng giáo dục
Truyền hình Quảng Ninh
Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Báo Quảng Ninh

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 81
  • Tháng hiện tại: 81
  • Tổng lượt truy cập: 150138

Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/09/2014 15:21 - Người đăng bài viết: VŨ MINH NGỌC
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT ĐÔNG THÀNH
 Số:..........KH-TrĐT
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  Quảng Yên, ngày 04  tháng 10  năm 2014.
 
KẾ HOẠCH
                             Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức
 
   

Kính gửi: Các tổ chuyên môn; BCH Công Đoàn, Đoàn TN
 
Thực hiện công văn hướng dẫn số 94 LT SGD&ĐT – CĐGD ngày 16/7/2014  về việc tổ chức HN,CB,VC,LĐ các trường học và cơ sở giáo dục , cơ quan QLGD; trường THPT Đông Thành xây dưng kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2014 – 2015 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu  
- Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) được tổ chức tại các đơn vị, trường học hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CBCC,VC, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm học, xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
- Hội nghị CBCC,VC được tiến hành đảm bảo 6 nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định 71/1998/ND-CP; Nghị quyết, quyết định của hội nghị có giá trị khi có hơn 50% số người dự hội nghị tán thành và không trái với các quy định của pháp luật.
- Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy trường Đông Thành, Thủ trưởng phối hợp với Ban chấp hành công đoàn, phát huy được trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị CBCC, VC tại đơn vị.
II.  Nội dung hội nghị
- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC năm học qua và bàn biện pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm học mới của đơn vị. Nội dung báo cáo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Thủ trưởng đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp của CBCC, VC giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của CBCC, VC.
- Bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCC,VC, tham gia giải quyết những vấn đề mà CBCC,VC quan tâm tại đơn vị.
- Ban Thanh tra nhân dân báo cáo, kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động trong năm học qua, phương hướng nhiệm vụ năm học mới.
- Khen thưởng những tập thể, cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học qua và phát động phong trào thi đua năm học mới.
III. Quy trình tổ chức hội nghị CBCC,VC
1. Công tác chuẩn bị
1.1. Bước 1
- Thủ trưởng các đơn vị
+ Dự thảo các văn bản và chuẩn bị nhân sự.
+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm học vừa qua; Trên cơ sở Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học mới phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
+ Dự thảo mới hoặc bổ sung sửa đổi nội quy, quy chế trong hoạt động của đơn vị, trường học.
- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) chuẩn bị:
+ Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học vừa qua và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học tới.
+ Hướng dẫn việc tiến hành hội nghị các tổ, các ý kiến và kiến nghị gồm: Số người tham gia, số lượng ý kiến tham gia cụ thể vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc của đội ngũ nhà giáo và người lao động; bổ sung, sửa đổi nội qui, quy chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng đề bạt cán bộ, kiến nghị; giải đáp các kiến nghị của nhà giáo và người lao động.
+ Kết quả TĐKT của đơn vị và phát động phong trào thi đua năm học mới.
+ Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân báo cáo đánh giá tình hình tổ chức hoạt động năm học qua và hướng dẫn hoạt động năm học tới.
1.2. Bước 2
- Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Thủ trưởng đơn vị triệu tập thành phần gồm:
+ Thủ trưởng, các Phó thủ trưởng
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS.
+ Bí thư Đảng bộ (Chi bộ), Bí thư đoàn trường,
+ Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Nữ công.
+ Các Tổ trưởng (Khối trưởng) chuyên môn và Tổ trưởng tổ Công đoàn.
- Nội dung Hội nghị cán bộ chủ chốt:
+ Tham gia thảo luận góp ý bổ sung các báo cáo.
+ Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐCS tiếp thu ý kiến của Hội nghị, để bổ sung hoàn chỉnh các văn bản báo cáo.
- Thống nhất thời gian 04/10/ 2014, chương trình, kinh phí hội nghị.
* Các tổ chuyên môn, CĐCS; ĐTN tổ chức lấy ý kiến gửi biên bản về Hiệu trường trước ngày 30/9/2104
1.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị CBCC,VC toàn đơn vị
- Chủ tọa hội nghị: Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐCS và một đại biểu tiêu biểu cho cán bộ công chức, viên chức. ( Cô Trần Hương)
- Chủ tọa Hội nghị cử thư ký Hội nghị 02 người (01 thư kí ghi biên bản, 01 thư kí ghi Nghị Quyết). C. Tâm; Cô Tài
2. Chương trình tổ chức Hội nghị
2.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu chủ tọa hội nghị (người dẫn chương trình); Chủ tọa hội nghị giới thiệu thư ký Hội nghị;
2.2. Thủ trưởng đơn vị cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC năm học qua; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học mới.
2.3. Chủ tịch CĐCS báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong năm học vừa qua; phương hướng nhiệm vụ năm học mới; tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ.
2.4. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tình hình hoạt động của Ban trong năm học qua và kế hoạch hoạt động năm học mới.
2.5. Thông báo công khai việc thu, chi tài chính của đơn vị trong năm học.
2.6. Thảo luận, đóng góp ý kiến toàn bộ các dự thảo báo cáo của Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn.
2.7. Thủ trưởng đơn vị tiếp thu và giải đáp các kiến nghị thuộc lĩnh vực chuyên môn và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, các nội quy của đơn vị. Tổng kết ý kiến thảo luận của hội nghị.
2.8. Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua, giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn và các cuộc vận động lớn của ngành (chuẩn bị trước nội dung).
2.9. Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị (Chủ tọa hội nghị xin biểu quyết các chỉ tiêu năm học bằng hình thức giơ tay).
2.10. Bế mạc hội nghị.
 
 
 

Chú ý nội dung thảo luận
 Các giải pháp về:
- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của GV ( theo nội mục II Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học ( PPDH; HTDH;
- Kiểm tra đánh giá HS
- Nâng cao chất lương đội ngũ, chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn
          - Tăng cường công tác lao động vệ sinh lớp học, sân trường; bảo vệ tài sản lớp học  ( GVCN)
- Ý kiến về phong trào thi đua trong năm học; Đánh giá bình xét thi đua hàng năm ( Đánh giá giáo viên; Đánh giá xếp loại GV theo chuẩn nghề nghiệp; Xếp loại A,B,C ..
-  Ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, các nội quy của đơn vị.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tra cứu điểm thi

Trường học trực tuyến
Hệ thống quản lý nhà trường
Đổi mới kiểm tra đánh giá

Thư viện ảnh

Forum

Facebook

   

cong ty lam bang hieu alu tai tphcm thi cong lam bang hieu hop den gia re tai tphcm
thiet ke thi cong phong karaoke tai tphcm mua ban laptop cu gia re gia re tai tphcm ban dan piano tphcm

cong ty dich vu seo gia re

tong hop thong tin cong nghe moi nhat cong ty thiet ke web chuyen nghiep ban cho thue villa quan 2 cao cap ban camera nguỵ trang giá rẻ gia re may ao thun dong phuc tphcm hay chia sẻ cach cham soc con sau sinh tot nhat hay chia sẻ phuong phap cach day con cua nguoi nhat hay nhat huong dan cach lam dep tu nhien tot nhat ban ban chung cu tphcm gia re ban can ho gia re quan thu duc gia re phân phối chuyen cung cap camera gia re tai tphcm day Hoc phat am tieng anh chuan
xuong san xuat ban ghe da tai tphcm
bao phu nu Online
day hoc thiet ke web tphcm gia re tai tphcm du an can ho opal thu duc cong ty chuyen nhiet len vai tai tphcm cong ty van chuyen hang di canada gia re tai tphcm