Voting

Trường THPT Đông Thành - Quảng Ninh thành lập năm nào?

1991

1992

1993

1994

1995

download


Open all | Close all
Tra cứu điểm thi tuyển sinh - THPT - HSG
Văn bằng chứng chỉ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh
Mạng giáo dục
Truyền hình Quảng Ninh
Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Báo Quảng Ninh

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 40
  • Tháng hiện tại: 40
  • Tổng lượt truy cập: 150097

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 18/08/2016 09:39 - Người đăng bài viết: VŨ MINH NGỌC
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT ĐÔNG THÀNH
Số: 09 QĐ/TrĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2016
                                                                           
 
                    
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG THÀNH
-  Căn cứ Điều lệ trường Trung học (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Căn cứ hợp đồng làm việc của cán bộ, viên chức người lao động.
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của nhà trường,
 
                                                         QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phân công nhiệm vụ quản lý và giảng dạy năm học 2016 - 2017:
- Phân công nhiệm vụ trong cán bộ quản lý, thư ký hội đồng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
- Bổ nhiệm các tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn và danh sách các tổ viên.
- Phân công giảng dạy và chủ nhiệm các lớp (có danh sách kèm theo).
- Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Điều 2: Các đơn vị tổ, cá nhân thực hiện chức năng, quyền hạn nhiệm vụ và hưởng chế độ theo quy định của điều lệ trường THPT và hợp đồng làm việc của cá nhân; thời hạn 1 năm (từ ngày 01/08/2016).
Điều 3: Các ông, bà có tên trên và kế toán nhà trường căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận:
-          Như Điều 3 (để thi hành).
-          Lưu.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Cường
                               
   
 
NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2016 – 2017
(Kèm theo quyết định số: 09/ QĐ-TrĐT ngày 20/7/2016)
 
I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO
- BGH làm việc trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong BGH.
- Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động trong nhà trường, là người tổ chức, chỉ đạo, thực hiện mọi nhiệm vụ trong nhà trường. Khi hiệu trưởng đi vắng, ủy quyền cho 01 P.Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động của nhà trường.
- P.Hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về những công việc được phân công.
1. Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Cường
- Phụ trách chung và thực hiện các nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường THPT, là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT về toàn bộ công tác quản lý nhà trường theo chế độ trường chuẩn.
- Trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, giáo viên, nhân viên và công tác tuyển sinh, phân lớp; kế hoạch tài chính; thi đua - khen thưởng.
- Chỉ đạo công tác đánh giá xếp loại CB,VC, LĐ theo chuẩn nghề nghiệp, xếp loại VC.
2. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ly
Là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác chuyên môn và trực tiếp chỉ đạo thực hiện, giải quyết công việc cụ thể như sau:
- Lập kế hoạch chỉ đạo các hoạt động của Tổ, nhóm chuyên môn trong năm học, từng học kì, từng tháng như: Nội dung sinh hoạt chuyên môn, đổi mới PPGD, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao kiến thức cho học sinh, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Phân công giảng dạy (trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổ CM, BGH). Kiểm tra và lập bảng thừa giờ cho giáo viên;
   - Sắp xếp TKB của các buổi học chính khóa.
- Kiểm tra và ký nhận xét các hồ sơ: Sổ gọi tên ghi điểm, Học bạ k12, Hồ sơ tổ chuyên môn. Kiểm tra, ký xác nhận việc thực hiện nề nếp sổ đầu bài.
- Lập các báo cáo về các công việc phụ trách theo định kì và thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
3. P.Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triều
Là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động Kiểm tra đánh giá giáo viên,  học sinh, CNTT, tổ chức các cuộc thi trong GV, HS trực tiếp thực hiện giải quyết công việc cụ thể sau:
- Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ theo nhiệm vụ năm học (kiểm tra đánh giá giáo viên; xây dựng kế hoạch tổ chức thi Giáo viên giỏi cấp cơ sở, kế hoạch dự giờ thao giảng), đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp;
- Kiểm tra, ký xác nhận việc thực hiện nề nếp vào điểm trong Sổ điểm cá nhân từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng (TTCM nộp);
- Lập kế hoạch chỉ đạo kiểm tra giáo án, hồ sơ giáo viên;
- Phụ trách công tác CNTT trong nhà trường;
- Tổ chức kiểm tra học kì, thi lên lớp;
- Tổ chức và quản lí các hoạt động tập thể;
- Quản lý nề nếp dạy và học;
 - Phụ trách công tác kiểm định CLGD (2016 – 2017);
- Lập các báo cáo về các công việc phụ trách theo định kì và thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
4. P.Hiệu trưởng Phan Tuấn Dũng
Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hành chính quản trị, công tác HSSV, trực tiếp thực hiện giải quyết công việc cụ thể sau:
- Phụ trách tổ Văn phòng:
            + Phụ trách quản lí, sử dụng tài sản (kiểm kê tài sản theo định kì);
            + Đề xuất sửa chữa, mua sắm;
            + Phụ trách công tác giáo dục lao động vệ sinh môi trường (xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trong trường, chỉ đạo phân công lao động các lớp).
- Tổ chức các hoạt động dạy NPT, HN, HĐNGLL;
- Công tác HSSV (giáo dục NGLL, Pháp luật, Văn hóa văn nghệ, TDTT, phòng chống TNXH, ATGT, giáo dục giới tính, ...);
- Phụ trách chào cờ đầu tuần;
- Phụ trách công tác kiểm định CLGD;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng về công tác bảo vệ trật tự an ninh, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực nhà trường;
- Lập các báo cáo về các công việc phụ trách theo định kì và thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
II. Phân công nhiệm vụ TKHĐ
1. Bà Vũ Thị Thanh Tâm
- Dự thảo các báo cáo theo yêu cầu của BGH;
- Ghi chép biên bản, Nghị quyết các cuộc họp trong nhà trường;
- Phụ trách in các biểu mẫu; tổng hợp, thống kê đầu năm, cuối tháng, cuối học kì, cuối năm;
- Tổng hợp kết quả thi đua hàng tháng, học kì và cả năm;
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu;
2. Ông Vũ Minh Ngọc
- Phụ trách hồ sơ, danh sách thi học kì, THPT Quốc gia, tuyển sinh;
- Trợ lí việc sắp xếp TKB cho P.Hiệu trưởng;
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
III. CHỨC NĂNG NHIÊM VỤ (Tổ trưởng và Nhóm trưởng chuyên môn)
Là người trực tiếp giúp việc cho BGH về công tác chuyên môn thuộc bộ môn phụ trách, cụ thể:
1. Tổ chức các hoạt động chuyên môn trong tổ
- Sinh hoạt chuyên môn tháng 2 lần.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;
- Kiểm tra việc soạn giáo án, sổ báo giảng: 1 lần/tháng (ký xác nhận sau khi kiểm tra). Trước ngày 10 hàng tháng kiểm tra, thu nộp Sổ điểm cá nhân cho Phó hiệu trưởng chuyên môn (Kiểm tra, xác nhận)
- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của BGH gồm:
+ Thống nhất kế hoạch và nội dung dạy theo PPCT, dạy BDNC, dạy ôn THPT QG.
+ Thống nhất trong các nhóm bộ môn về nội dung đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên (tự luận, trắc nghiệm), chọn HSG, ...
+ Thống nhất nội dung, kế hoạch và phân công giáo viên ôn luyện Đội tuyển học sinh giỏi của trường.
2. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá phân loại GV
- Thống nhất nội dung và tổ chức trao đổi về các chuyên đề, soạn các giáo án thử nghiệm, tổ  chức dạy thử nghiệm và rút kinh nghiệm.
- Tổ chức các hoạt động dự giờ, thao giảng, đổi mới phương pháp trong phạm vi tổ và theo kế hoạch chung của Nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức tốt việc duy trì sử dụng các thiết bị dạy học và tổ chức làm thí nghiệm trên cơ sở sẵn có, tự tìm kiếm và đề nghị mua bổ sung (khi cần và có điều kiện).
3. Tham gia phân công giảng dạy
- Dự kiến phân công giảng dạy trong tổ, nhóm để nhà trường có căn cứ phân công giảng dạy đầu năm;
- Đề xuất việc điều chỉnh trong năm học thuộc phạm vi tổ bộ môn với Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn để BGH xem xét ra quyết định phân công giảng dạy.
4. Tổ chức đăng ký thi đua của cá nhân, tập thể tổ, nhóm chuyên môn
- Xây dựng chỉ tiêu, động viên tổ viên đăng kí thi đua đầu năm;
- Đánh giá xếp loại thi đua cá nhân trong tổ và làm báo cáo chung của tổ cuối học kỳ, cuối năm.
 
DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
I. Tổ Toán - Tin
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Vũ Duy Đạt TTCM  
2 Trần Hoàng Đặng Giáo viên Toán  
3 Nguyễn Đình Hùng Giáo viên Toán  
4 Vũ Hữu Đạt Giáo viên Toán  
5 Nguyễn Thị Hồng Vượng Giáo viên Toán  
6 Lê Thị Hải Yến Giáo viên Toán Giáo viên ,Tin T.P.CM  
7 Nguyễn Hữu Quyền Giáo viên toán  
8 Vũ Minh Ngọc Giáo viên ,Tin  
9 Vũ Thị Hoa Giáo viên ,Tin  
10 Hoàng Thanh Xuân Giáo viên ,Tin; Nhóm trưởng  
11 Phạm Thị Khanh NV Thiết bị  
 
 
II. Sử - Địa – GDCD-TDQP
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Vũ Thị Thanh Tâm TTCM  
2 Lê Thị Hông Diễm Giáo viên  
3 Trịnh Thị Thái Giáo viên  
4 Lê Thị Thu Hiền Giáo viên  
5 Nguyễn Xuân Cường HT  
6 Đào Thị Thành Tổ phó; Giáo viên.  
7 Phạm Thị Liên Giáo viên  
8 Trần Văn Tuấn Nhóm trưởng, GV  
9 Dương Hồng Thái Giáo viên  
10 Nguyễn Thành Tâm Giáo viên  
11 Trần Thị Hải Phượng Giáo viên  
 
 
III. Tổ Lý - Hóa - Sinh - CN
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Trần Thị Thu Hương TTCM  
2 Phạm Thị Luyến Giáo viên  
3 Ngô Thị Hải Giáo viên  
4 Đinh Thị Vân Hường Giáo viên  
5 Nguyễn Thị Vân Giáo viên  
6 Hoàng Thị Lan TPCM Phụ trách môn Hóa
7 Nguyễn Văn Triều PHT  
8 Nguyễn Thị Hồng Phượng Giáo viên  
9 Lê Thị Ngọc Dung Giáo viên  
10 Phong Thị Thu Hà Giáo viên  
11 Nguyễn Thị Hà TPCM Phụ trách môn Lý
12 Lại Việt Anh Giáo viên  
13 Trần Quốc Xuân Giáo viên  
14 Trần Thanh Thủy Giáo viên  
15 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên CN  
16 Vương Thị Yến Thiết bị  
 
IV. Tổ Ngữ văn
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Thị Tài TTCM  
2 Nguyễn Thị Ly PHT  
3 Đinh Thị Tươi TPCM  
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên  
5 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên  
6 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên  
7 Lương Thị Thu Thủy Giáo viên  
8 Lương Thị Yến NV Thư viện  
 
V. Tổ Ngoại ngữ
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Đỗ Thị Thu Hiền TTCM  
2 Phan Tuấn Dũng PHT  
3 Hoàng Thị Lan Giáo viên  
4 Trương Thị Thanh Giáo viên  
5 Nguyễn Doãn Cảnh  BT Đoàn; Tổ phó  
6 Nguyễn Đức Hòe Giáo viên  
7 Vũ Văn Nghĩa Giáo viên  
8 Phạm Thị Khanh NV Thiết bị  
 
VI. Tổ Văn phòng
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lã Thị Thu Bình KT - Tổ trưởng  
2 Ngô Thị Duyên NV thủ quỹ, văn thư  
3 Vũ Thị Thanh Hoa NV Y tế học đường  
4 Nguyễn Văn Toạn BV  
5 Lam Văn Việt BV  
6 Nguyễn Văn Huy BV  
7 Lam Thị Nhiễu PV  
 
VI. Nhân viên
1. Nhân viên Kế toán
1.1. Thời gian làm việc
- Sáng từ 07h30 đến 11h30.
- Chiều từ 14h00 đến16h30        
1.2. Nhiệm vụ
Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ Kế toán theo nhiệm vụ, nguyên tắc quy định của nhà nước. Cụ thể:
- Đảm bảo kịp thời chế độ chính sách cho người lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y-tế cho CBGV, NV
- Nhân viên Kế toán làm việc theo chế độ 40 giờ/tuần.
- Ngoài ra nhân viên Kế toán còn có các nhiệm vụ tham gia thực hiện và hoàn thành các công việc khác theo sự phân công điều động của Ban giám hiệu.
2. Nhân viên hành chính và quản lý hồ sơ lưu trữ kiêm thủ quĩ
2.1. Thời gian làm việc 
- Sáng từ 07h30 đến 11h30.
- Chiều từ 14h00 đến16h30.
2.2. Nhiệm vụ
Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng về thực hiện nhiệm vụ Hành chính, Quản lý, sử dụng hồ sơ lưu trữ theo quy định nghiệp vụ chuyên môn. Cụ thể như sau:
- Cấp phát giấy chứng nhận TN tạm thời và bằng TN THPT theo qui định.
- Tiếp nhận các đơn thư, công văn gửi đến, gửi đi.
- Cấp phát văn phòng phẩm cho Cán bộ, giáo viên nhân viên theo chế độ và theo quyết định của Hiệu trưởng
- Quản lí các con dấu và hộp dấu theo phân công trực tiếp của Hiệu trưởng.
- Gửi các loại biểu mẫu, công văn trong nội bộ nhà trường (do Hiệu trưởng quyết định) và yêu cầu người nhận ký nhận vào sổ
- Quản lý sổ đầu bài của các lớp hàng ngày
- Công khai cụ thể thời gian giao dịch, nội dung và yêu cầu khi đến giao dịch (Tiếp nhận , trả bằng cho học sinh …)
- Dọn vệ sinh phòng BGH
- Ngoài ra nhân viên Hành chính còn có các nhiệm vụ tham gia thực hiện các công việc theo sự phân công điều động của BGH.
3. Cán bộ phụ trách Thư viện
3.1. Thời gian làm việc:
-  Sáng từ 07h30 đến 11h00.
- Chiều từ 14h00 đến16h30
3.2. Nhiệm vụ: Quản lý và cho CBGV, học sinh trong trường mượn SGK, sách tham khảo  theo qui định. Cụ thể:
- Tiếp nhận báo (sau khi đã sử dụng), phân loại và quản lý trong kho Thư viện. Chủ động khai thác để bổ sung các tài liệu tham khảo về chế độ chính sách, luật, các văn bản hướng dẫn của các cấp ngành để lưu giữ và sử dụng lâu dài tại Thư viện.
- Phối hợp với GVCN các lớp giới thiệu Sách giáo khoa, xây dựng kế hoạch mua SGK mới cho năm học sau
- Quản lý sổ điểm lớp của GVCN (sổ điểm các lớp theo từng năm học phải được lưu giữ lâu dài theo quy định của Bộ GD và Chính phủ quy định  )
- Quản lý học bạ của học sinh (học bạ học sinh bỏ học được quản lý riêng và lưu giữ lâu dài), những trường hợp sai sót cần kịp thời báo cho giáo viên và BGH để bổ sung.
- Quản lý sổ đầu bài của các lớp và lưu giữ sau 1 năm (khi lĩnh Sổ đầu bài mới nhất thiết phải thu sổ cũ )
- Quản lý và ghi Sổ đăng bộ hàng năm, sổ theo dõi học sinh chuyển đến, chuyển đi theo quy định. Làm các thủ tục cho HS chuyển trường đi nơi khác và tiếp nhận hồ sơ chuyển đến khi có ý kiến của Hiệu trưởng.
- Quản lý các hồ sơ xét duyệt lên lớp, ở lại, thi lại hàng năm và lưu giữ lâu dài cùng sổ điểm.
- Quản lý các loại sổ sách khác theo quy định chung.
- Tham gia thực hiện và hoàn thành các công việc khác theo sự phân công điều động của Ban giám hiệu.
4. Nhân viên y tế.
4.1. Thời gian làm việc:
- Sáng từ 07h00 đến 11h30.
- Chiều từ 14h00 đến16h15.
4.2. Nhiệm vụ
- Theo dõi, tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động y tế trong trường theo các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành Giáo dục và Sở y tế tỉnh Quảng Ninh.
- Trực tiếp và là cộng tác viên Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho học sinh
- Chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ và sơ cứu ban đầu cho học sinh.
- Tiếp nhận các đơn thư, công văn gửi đến, gửi đi (khi NVHC vắng mặt).
- Phân công, điều hành lao động vệ sinh trường lớp.
- Lập sổ kiểm tra vệ sinh lớp học hàng ngày, theo học sinh nghỉ các lớp báo cáo lãnh đạo trực ký xác nhận
- Tham gia thực hiện và hoàn thành các công việc khác theo sự phân công điều động của Ban giám hiệu.
5. Nhân viên thực hành, thí nghiệm.
 5.1. Thời gian làm việc:
- Sáng từ 07h00 đến 11h30.
- Chiều từ 14h00 đến16h00.
5.2. Nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch sử dụng thiết bị và phòng thực hành các bộ môn theo qui định.
- Bảo quản, giữ gìn  thiết bị dạy học.
- Cung cấp thiết bị cho giáo viên phục vụ giảng dạy. Đề xuất sửa chữa thay thế khi có nhu cầu của Giáo viên.
 6. Nhân viên Bảo vệ
Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng về công tác bảo vệ trật tự an ninh, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực nhà trường. Cụ thể như  sau:
- Bảo vệ toàn diện về  cơ sở vật chất của nhà trường (trong khuôn viên)
- Giữ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong nhà trường; phối hợp với tổ an ninh khu phố, cựu chiến binh, công an phường đảm bảo tốt nhất trật tự khu vực, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi của cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín, sức khoẻ của CBGV, NV và học sinh trong trường.
- Tham gia các hoạt động chính trị và phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Điều hành hiệu lệnh (chuông, trống) theo quy định của Lãnh đạo trực.
Chú ý: Khách đến liên hệ phải mời vào phòng tiếp khách, hỏi rõ mục đích đến làm việc của khách để báo cáo và xin ý kiến BGH. Không để khách tự lên phòng làm việc BGH khi chưa có ý kiến nhất trí của BGH.
7. Lao công
1. Quét dọn toàn bộ vệ sinh sân trường, nhà xe, nhà WC và các khu công cộng khác theo hợp đồng lao động;
2. Chăm sóc, tươi cây cảnh hàng ngày
2. Tham gia thực hiện và hoàn thành các công việc khác theo sự phân công điều động của Ban giám hiệu.
B. Ban chỉ đạo các hoạt động Tổ chức các cuộc thi
I. Ban chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ, các cuộc thi chuyên môn, lĩnh vực công nghệ thông tin
- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Triêu – P.Hiệu trưởng.
- Thư ký: Ông Vũ Minh Ngọc – Giáo viên Tin học.
- Các ủy viên:
+ Tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng
+ Vương Thị Yến, Phạm Thị Khanh
II. Ban tổ chức điều hành hoạt động NGLL; các hoạt động tập thể, các cuộc thi tìm hiều
- Trưởng ban: Ông Pham Tuấn Dũng – P.Hiệu trưởng.
-  Phó ban: Ông Nguyễn Doãn Cảnh – Bí thư Đoàn TN.
- Thư ký: + Vũ Thị Thanh Tâm
+ Ban chấp hành Chi đoàn giáo viên.
+ Ông Trần Văn Tuấn – Giáo viên Thể dục.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Cường
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tra cứu điểm thi

Trường học trực tuyến
Hệ thống quản lý nhà trường
Đổi mới kiểm tra đánh giá

Thư viện ảnh

Forum

Facebook

   

cong ty lam bang hieu alu tai tphcm thi cong lam bang hieu hop den gia re tai tphcm
thiet ke thi cong phong karaoke tai tphcm mua ban laptop cu gia re gia re tai tphcm ban dan piano tphcm

cong ty dich vu seo gia re

tong hop thong tin cong nghe moi nhat cong ty thiet ke web chuyen nghiep ban cho thue villa quan 2 cao cap ban camera nguỵ trang giá rẻ gia re may ao thun dong phuc tphcm hay chia sẻ cach cham soc con sau sinh tot nhat hay chia sẻ phuong phap cach day con cua nguoi nhat hay nhat huong dan cach lam dep tu nhien tot nhat ban ban chung cu tphcm gia re ban can ho gia re quan thu duc gia re phân phối chuyen cung cap camera gia re tai tphcm day Hoc phat am tieng anh chuan
xuong san xuat ban ghe da tai tphcm
bao phu nu Online
day hoc thiet ke web tphcm gia re tai tphcm du an can ho opal thu duc cong ty chuyen nhiet len vai tai tphcm cong ty van chuyen hang di canada gia re tai tphcm