05:37 WIB Thứ tư, 19/01/2022

Văn bản - Tài liệu

Liên kết

00000000

Thư giãn khoa học

Máy tính điện tử

 

Lịch trực ban BGH

PHÂN CÔNG TRỰC BAN BAN GIÁM HIỆU (Thực hiện từ ngày 01 / 9 / 2013)

Chọn nghề nào?

Ngày nay quan điểm của các bậc phụ huynh về việc chọn trường, ngành nghề đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Phần vì cơ hội nghề nghiệp ngày nay đã đa dạng hơn, phần vì đa số các bậc phụ huynh đều muốn con mình có trách nhiệm hơn với con đường mình đã chọn.

Kế hoạch hội thi "Tiếng hát tuổi hồng" chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2013 (Hội thi "Tiếng hát tuổi hồng" THPT Hải Đảo, năm học 2013 - 2014)

 

TẢI PHẦN MỀM

 

Thành Viên

Văn bản mới

  • Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 số 44/2009/QH12

    1

    view : 8 | down : 6
  • Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

    1

    view : 8 | down : 5


 

Thư viện ảnh

1
1
1